KONTAKT

 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

NOVDROG'22

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel: 12 658-93-72, tel. 12 658-93-74
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved