TEMATYKA

 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

NOVDROG'22

1. Realizacja inwestycji drogowych w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane.
2. Projektowanie, budowa, eksploatacja dróg i ulic również jako elementu miejskiej przestrzeni
publicznej.
3. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.
4. Nowoczesne technologie we wzmocnieniach podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej.
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem.
6. Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów.
7. Ochrona środowiska w drogownictwie.
8. Znaczenie BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową.
9. Nowoczesne metody zbierania i przetwarzania danych.

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved