KONTAKT

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
w TRANSPORCIE SZYNOWYM

NOVKOL'21

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: (12) 658-93-72, tel/fax (12) 658-93-74
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl lub janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved