TERMINARZ i OPŁATY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
w TRANSPORCIE SZYNOWYM

NOVKOL'21

Terminarz
- zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń 10.09.2021 r.
- nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji  NIEPRZEKRACZALNY 15.10.2021 r. 
- nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 31.10.2021 r.
- zgłoszenie uczestnictwa 20.10.2021 r.
- przesłanie opłaty za udział w konferencji 20.10.2021 r.
- pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 15.11.2021 r.
- wysłanie komunikatu nr 2 15.11.2021 r.
Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.
W związku z pandemią, TERMINY podane w Komunikacie mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Opłaty
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1590,00 zł netto + VAT 23%

Kwota ta obejmuje: 

- wyżywienie (od obiadu 01 grudnia do obiadu 03 grudnia),
- noclegi z 01/02.12 i 02/03.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych),
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą
490 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby,
- uroczystą kolację,
- koleżeńską kolację,
- transport na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),
- wycieczkę techniczną,
- Zeszyt Naukowo-Techniczny zawierający komplet artykułów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu. 
- Dla Członków SITK RP 5% zniżki.
- Dla Członków Oddziału SITK RP w Krakowie 10% zniżki. 
- Dla Przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 10% zniżki.

Konferencja odbędzie się w Hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ul. Balzera 21 D, 34-500 Zakopane. 
NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA to kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie: 
– internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
– parking niestrzeżony.
Warunki
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA e-mailem lub rejestracja przez FORMULARZ ON-LINE oraz dokonanie wpłaty 1590,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. 
Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 20 października 2021 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 15.11.2021 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved