INDYWIDUALNA OFERTA PARTNERSKA

 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

NOVDROG'22

FORMY PREZENTACJI FIRM
- stoiska wystawowe i handlowe,
- prelekcje promocyjne, filmy
- reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra):  700,00 zł
roll-up w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji:  200,00 zł.
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej:  300,00 zł.
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji:  200,00 zł.
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji:  100,00 zł.
1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny): 
- czarno-biała: 400,00 zł
- kolorowa : 1000,00 zł
- reklama na okładkę: do negocjacji
materiały reklamowe dla uczestników (folder):  300,00 zł
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur):  500,00 zł.
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy:   300,00 zł.
sponsoring: kwota wg uzgodnień

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %
Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji. Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 7000,00 zł netto. Złoty Partner Konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym. Wykaz Złotych Partnerów Konferencji będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie. 
Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.
Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved