TERMINARZ i OPŁATY

 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

NOVDROG'22

TERMINARZ
- zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń 15.01.2022 r.
- zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej 20.01.2022 r.
- nadesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji 31.01.2022 r.
- przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych korekt do tekstów 10.02.2022 r.
- nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 10.02.2022 r.
- zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział 20.02.2022 r.
- pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 20.02.2022 r.
- wysłanie komunikatu nr 2 01.03.2022 r.
Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.
W związku z pandemią, TERMINY podane w Komunikacie mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.
OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1080,00 zł netto + VAT 23%. W przypadku wniesienia opłaty do 20 stycznia 2022 r. przysługuje rabat 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 980,00 zł + 23% VAT.  
Kwota ta obejmuje:
- wyżywienie (od obiadu 10 marca do obiadu 11 marca),
- przerwy kawowe,
- nocleg z 10.03/11.03 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych), istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą 150,00 zł netto + VAT 23% za osobę, 
- uroczystą kolację,
- wycieczkę,
- Zeszyt Naukowo-Techniczny zawierający komplet artykułów.
Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 marca 2022 roku w Hotelu NOVUM ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepołomice. 
Hotel Novum położony jest w centrum Niepołomic tylko 3,5 km od administracyjnej granicy miasta Krakowa. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej między głównymi traktami komunikacyjnymi miasta w sąsiedztwie Niepołomickiej strefy Ekonomicznej.
Źródło: http://www.hotelnovum.pl/
Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:
- dostęp do Internetu (WiFi i Wlan)
- parking
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA na e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl lub wypełnić online oraz dokonanie wpłaty 1080,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 20 lutego 2022 roku. Przy wpłacie do 20 stycznia 2022 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 980,00 zł + VAT 23% za osobę.
Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.
O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 20.02.2022 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved