NOVKOL'21 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
w TRANSPORCIE SZYNOWYM

XX Jubileuszowa Konferencja objęta
Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP Oddział
w Krakowie

przy udziale:

Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Krakowie
zaprasza do udziału w Jubileuszowej XX Konferencji Naukowo-Technicznej:
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA
w TRANSPORCIE SZYNOWYM - NOVKOL'21
Konferencja odbędzie się w dniach 01 grudnia – 03 grudnia 2021 roku
w HOTELU NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ZAKOPANE
PATRONAT HONOROWY:
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
dr inż. Lucjan Janas, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
dr inż. Andrzej Massel (Instytut Kolejnictwa)
prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski)
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca

Józefa Majerczak

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Marek Błeszyński
Anna Karpierz
Jerzy Hydzik
Sergiusz Lisowski
Zbigniew Marzec
Karol Nędza
Sabina Puławska-Obiedowska
Stanisław Waligóra
Józef Wieczorek
Włodzimierz Żmuda

PATRONAT MEDIALNY:
GENERALNY PARTNER KONFERENCJI
DIAMENTOWI PARTNERZY KONFERENCJI
ZŁOCI PARTNERZY KONFERENCJI
OFICJALNI PARTNERZY KONFERENCJI
PARTNERZY KONFERENCJI

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved