OFERTA PARTNERSTWA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE i SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
w TRANSPORCIE SZYNOWYM

NOVKOL'21

Oferta

- roll-up w sali konferencyjnej na ścianie z ekranem (szerokości do 1 metra): 1500,00 zł
- roll-up w pozostałej części sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra): 1200,00 zł
- roll-up w budynku konferencyjnym, ewentualnie inne materiały konferencyjne
o długości 1 m i szerokości do 0,5 m (np. półki z broszurami) w pozostałej lokalizacji: 500,00 zł 
- 1 m2 powierzchni wystawowej w budynku (minimum 2 × 1,5 m = 3m 2 ): 600,00 zł
- 1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji: 250,00 zł
- 1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji
sesje przedpołudniowe: 150,00 zł 
- 1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji
sesje popołudniowe: 100,00 zł 
- 1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt 
naukowo-techniczny):
    - czarno-biała: 500,00zł
    - kolorowa : 1000,00zł
    - reklama na okładkę: do negocjacji
- materiały reklamowe dla uczestników (folder): 500,00 zł 
- materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur): 1000,00 zł
- Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy: 300,00 zł
- sponsoring: wg uzgodnień

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji
Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej
10 000,00 zł netto. Reklama tej Firmy zostanie zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym
Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie. Wykaz Złotych Partnerów
Konferencji będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym Zeszycie Naukowo-
Technicznym wydawanym przez Oddział.
Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji lub Diamentowego
Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Istnieje możliwość negocjacji w/w warunków promocji. 

Potwierdzenie udziału:

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie 
z przyjętym zakresem udziału oraz prześlą fakturę.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska – Sekretarz Konferencji tel. 12 658 93 74, 530 944 118 e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved